The Train Inn

No.1500 Jiang Yue Road,Pu Jiang Town